Новини

Общинският съвет реши: Фестивалът на духовите оркестри влиза в Културния календар на Плевен за 2019-а

Вторият биг-бенд фест „От бай Дико до Тико, Тико…” да бъде включен в Културния календар на Община Плевен за 2019 година, реши днес Общинският съвет на Плевен. Предложението бе внесено в местния парламент от Постоянната комисия по „Култура, вероизповедания и международна дейност“ и прието с 27 гласа „за“, 1 „против“ и 6 „въздържал се“.

На свое заседание, проведено на 15 февруари тази година, Постоянната комисия по култура с председател Петя Василева гласува да предложи допълване на Културния календар на Община Плевен за 2019 година с две прояви – Вторият биг-бенд фест „От бай Дико до Тико, Тико…” и второ издание на Международен симпозиум по скулптура. Двете прояви бяха обект на обсъждане и при разглеждане на проекта за сборен бюджет на Община Плевен за тази година, съгласно Приложение №13. Днес, след представяне на предложението от комисията пред Общинския съвет бе взето решение обсъждането на Фестивала и на Симпозиума да бъде като две отделни предложения.

При обсъждане на предложението за включване на Фестивала на духовите оркестри в Културния календар на Плевен бе посочено, че тази културна проява се радва на голям интерес и одобрение от страна на плевенчани и гостите на града. По въпроса в залата отново се чуха различни мнения от съветници от всички групи в местния парламент. След дебат по предложението с 27 гласа бе прието Фестивалът на духовите оркестри да бъде включен в Културния календар на Плевен за 2019-а година с финансиране на проявата в размер до 18 000 лева.