Новини

До 14 февруари можем да видим изложбата, посветена на Търновската конституция

Пътуващата изложба „140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция“ гостува в Плевен. Тя се организира по инициатива на Народното събрание и е подготвена от Държавна агенция „Архиви“.  В ХГ „Илия Бешков“ са подредени  40 табла в които хронологично чрез документи, снимки и дневници от заседанията, е проследена работата на Учредителното събрание и на първите законотворци.  Експозицията беше открита от   областния управител Мирослав Петров. На събитието присъстваха  плевенски депутати, представители на областна, общинска администрация и различни плевенски обществени и културни институции.

Всяко едно от таблата представляваше интерес за посетителите. Показани са протокола  за Учредителното събрание  с подписите на народните представители, встъпителното слово на Княз Дондуков-Корсаков и думите на тоста, който той произнася на български език. Значително място е отделено на участието на народните представители в дискусиите и обсъжданията на конституционния проект. Повечето от най-дейните парламентаристи и оратори – Христо Стоянов, Константин Стоилов, Петко Славейков, Петко Каравелов и Марко Балабанов са участници в църковно-просветните и революционни борби, със солидно образование в най-добрите европейски университети, добили опит в първите граждански институции на Временното руско управление (1878). Впоследствие мнозина от тях стават значими фигури в българския политически и културен живот. Всичко това може да се види до 14 февруари , дата до която изложбата „140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция“ ще гостував ХГ „Илия Бешков“.

Експозицията ще бъде показана във всичките  28  областни града.

Валя Козовска