Новини

Съветниците дадоха зелена светлина за втора районна противопожарна служба в Плевен

За обособяването на Втора районна противопожарна служба в западната част на града гласува Общинският съвет на Плевен.

В заявлението, внесено от директора на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ /РСПБЗН/, са посочени няколко основни мотива в подкрепа на предложението:

На първо място за достигане с пожарен автомобил при нормални пътни условия до обектите, разположени в западната част на Плевен при нормални пътни условия са нужни около 5-6 минути, но при натоварен трафик това време нараства с между 5-10 минути, което може да е от критично значение при справяне с извънредни ситуации.

Важен фактор е изграждането на нови обекти и наличието на такива с повишен риск в тази част на града, където се намират и жк „Сторгозия“, пет бензиностанции, четири шоурума и сервизни бази на вносители на автомобили, петролна база, хипермаркети, девет големи училища и др.

Обособяването на Втора противопожарна служба в западната част на Плевен ще позволи на екипите на РСПБЗН и по-бързо придвижване до гр. Долни Дъбник, международния път Е83 (София – Русе) и разположените в тази част населени места от община Плевен.

Важна част от мотивите са и статистически данни за броя произшествия в териториалния обхват на РСПБЗН – Плевен, които показват голямата й натовареност в сравнение с повече от 200 противопожарни служби в страната.

Предвижда се новата РСПБЗН в Плевен да бъде обособена в складова база „Стара гара“ в имот на МВР. Решението на Общинския съвет в подкрепа на предложението, заедно с писмото от Директора на РСПБЗН, ще бъдат изпратени до областния управител на Плевен и до Главна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.