Новини

Плевен ще изпрати искане за 16 т месингови гилзи за бъдещ паметник на Девета пехотна плевенска дивизия

Общинският съвет на Плевен даде съгласие да се подготви искане до Министерството на отбраната за безвъзмездно предоставяне на 16 т месингови гилзи, които да се използват за изграждане на паметник на Девета пехотна плевенска дивизия в града.

„Предложението бе внесено за дебат в местния парламент след писмо от сдружение „Героите на Дойран“, с което те уведомяват за проведени разговори по въпроса в Министерството и вицепремиера Красимир Каракачанов. В писмото се посочва още, че в тази връзка е необходимо Общинският съвет да вземе решение и да бъде изпратено официално искане до Министерството за дарение на необходимия материал за изграждане на монумента“, информира председателят на местния парламент Мартин Митев.

Идейният проект за паметник на Девета пехотна плевенска дивизия е той да бъде от четири фигури – на командира на дивизията ген. Владимир Вазов и на четирима войници, символизиращи четирите войни, в които са участвали Четвърти пехотен плевенски полк и сформираната по-късно Девета пехотна плевенска дивизия. Предвижда се фигурите да бъдат изградени от материала от предоставените гилзи.

Съветниците упълномощиха кмета на Общината Георг Спартански в срок до 1 месец да извърши необходимите правни и фактически действия за изпълнение на решението.