Новини

Мартин Митев: Не е фатално днешното неприемане на План-сметката за сметосъбиране в общината за 2018 г.

Не е фатално днешното неприемане на План-сметката за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на Община Плевен, и честотата на извозването на съдовете през 2018 г.“.

Това коментира председателят на Общински съвет – Плевен Мартин Митев, след като местният парламент днес не прие предложението за План-сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на Община Плевен, и честотата на извозването на съдовете през 2018 година.

„План-сметката на практика е един програмен документ, който регламентира как да се разходват събраните средства по дейности съгласно Закона за управлението на отпадъците. Задължението на кмета по закон е да внесе до края на предходната година План-сметката за следващата година и той е изпълнил това свое задължение. Това, че тя не бе приета днес, не означава в никакъв случай, че община Плевен ще затъне в боклуци. Да, за мен лично бе малко нелогично поведението на някои колеги общински съветници, които без да се аргументират днес гласуваха против предложението. Смятам обаче, че през януари Община Плевен ще има План-сметка за 2018-та. Този документ е важен елемент от бюджета и приемането му по принцип трябва да предхожда приемането на бюджета, който също предстои да обсъждаме на януарска сесия“, заяви Мартин Митев.