Новини

Съветниците не приеха План-сметката за приходите от такса битови отпадъци

Общинските съветници не приеха на днешната сесия предложението на кмета Георг Спартански за План-сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци  и чистотата на територията на Община Плевен, и честотата на извозването на съдовете през 2018 година. Това стана след близо час обсъждане на точката и подробни обяснения от страна на кмета, категоричното уточнение, че не се предвижда повишаване на такса „смет”, както и представяне на планираните разходи.

За следващата 2018 година е заложено увеличение на броя съдове за сметосъбиране във всички населени места и допълване със съдове с различен обем, повишаване на честотата на обслужването им, миене на улиците два пъти годишно, почистване на нерегламентирани замърсявания и др. Средствата, които са необходими за тези дейности, както и за отчисленията по Закона за управление на отпадъците и за третиране на отпадъците в Регионалната система, са общо 11 121 200 лв., а очакваните приходи от такса битови отпадъци през 2018 г. са 6  500 000 лв. Разликата от над 4  621 000 лв. ще бъде покрита от други местни приходи, което ще намали възможностите с тези средства да се правят инфраструктурни ремонти, например, обясни Георг Спартански.

След гласуване, предложението за План-сметка беше подкрепено от 20 от съветниците, 1 беше „против”, а 19 – „въздържал се”. С мотив, че пултът му не работи и гласът му не е отчетен, един от съветниците поиска прегласуване на точката. Така след второто гласуване „за” бяха 19, „против” – 1, „въздържал се” – 16 от съветниците. Така предложената План-сметка отново не беше приета на днешната сесия.

„Бих приел решение със съответните аргументи, но мълчаливо неподкрепяне на План-сметката на Община Плевен – без аргументи и без позиция, е повече от това, което мога да си представя. Разочарован съм от този подход на съветниците, защото бих уважил всяка позиция „против”. Но мълчаливо гласуване наобратно – на кого, всъщност, прави напук? На мен, на Общината или на гражданите на Плевен? Ще видим как ще излезем от тази ситуация, но мисля, че не е това начинът за работа в Общинския съвет. Четири мандата съм бил общински съветник и никога не съм мълчал, никога не съм крил позиция, заявявал съм „за” или „против” всяка своя позиция. Но така мълчаливо да бойкотираш работата на администрацията – не го разбирам, това за мен не е подход”, коментира след гласуването кметът Георг Спартански.