Новини

Общинското звено „Инспекторат” отчете дейността си за 2018 година

Ежедневна превантивна дейност във всички райони на Плевен, за да не се допускат нарушения на нормативните уредби, е основната цел на служителите на звено „Инспекторат” при Община Плевен. В изготвения от ръководителя на звеното Николай Георгиев отчет се уточнява, че територията на града е разделена на 6 района, всеки от който е обслужван от екип от двама инспектори. Две са и мобилните групи,  създадени, за да се реагира по-бързо на спешни сигнали.

От началото на април до октомври 2018 г. служителите са били дежурни по график и в почивните и празнични дни. Практиката доказва, че подобни мерки са ефективни и нарушенията на наредбите на Общински съвет – Плевен, са намалели. Проведени са и многобройни мероприятия за превенция на нерегламентирана търговска дейност на територията на град Плевен и в парк „Кайлъка”.

Продължава кампанията по репатриране на излезлите от употреба МПС в целия град.  В тази връзка служителите провеждат непрекъснати проверки съвместно с органите на ОД на МВР – Плевен. При тази дейност се съставят протоколи за общото техническо състояние на превозните средства и следва репатрирането им.

За изминалия период служителите на Звеното не са успели да прекратят напълно дейността на незаконните автоморги на територията на община Плевен, е записано още в отчета за 2018 г. Многократно е оказвано съдействие на служители на ОП „Жилфонд” – Плевен, и на служители от районните полицейски управления за справяне с проблема. Независимо от положените усилия и съставените множество актове за установяване на административни нарушения /АУАН/ служителите на звеното не са се справили и с прекратяване на движението на пътни превозни средства с животинска тяга на територията на град Плевен.

Няма закъснения и просрочване на отговорите на постъпили жалби и сигнали, на подадените на „горещия” телефон на Община Плевен се реагира веднага. Помощ и съдействие се оказва на звена и отдели на администрацията, на органите на ОД на МВР – Плевен, БАБХ, РЗИ, РИОСВ и др. при изпълнение на специфичните им служебни задължения.

Обобщените цифри за дейността на звено „Инспекторат” за 2018 г. са следните:

-съставени актове за установяване на административно нарушение – 108 бр.;

-глоба по фиш – 110 бр.;

-съставени констативни протоколи – 112 бр.;

-връчени наказателни постановления на Община Плевен – 267 бр.;

-отговори на сигнали и жалби – 140 бр.;

-посетени сигнали, подадени на „Горещия телефон” – 141 бр.;

-връчени наказателни постановления и актове за установяване на административни нарушения на други институции и общини в България – 121 бр.;

-връчени уведомления и заповеди на ОП „Жилфонд” – 227 бр.