Новини

Почти два пъти нарастват реално изплатените средства по европроекти в област Плевен

Реално изплатените средства по проектите в област Плевен от август до средата на декември 2017 г. възлизат на 78 382 311 лв. – почти два пъти повече от отчетените към края на юли. Това съобщиха на срещата си с медиите на 21 декември 2017 експертите от Областния информационен център в Плевен. Те направиха кратък обзор на активността на бизнеса и общините в изпълнението на проекти с европейско финансиране. Освен увеличение на броя на сключените договори, се забелязва сериозно движение при реално изплатените средства по проектите в областта. Сумата към 17 декември 2017 възлиза вече на 78 382 311 лв. За сравнение в края на юли тази година е била 48 430 542 лв.

180 фирми са кандидатствали успешно по процедури от оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност“ и „Развитие на човешките ресурси“ и са сключили общо 204 договора за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 155 106 178 лв. 22 от тези предприятия вече работят по два, а една от фирмите осъществява три проекта. Основната част от средствата ще се инвестират в разработване и внедряване на иновации, в подобряване на производствения капацитет и на енергийната ефективност.

53 са проектите на 11-те общините в област Плевен. Пет училища в Левски, Койнаре, Чомаковци, Гиген и Никопол, както и Медицинският университет в Плевен също реализират свои инициативи с финансова подкрепа от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Накратко: 265 договора в рамките на 8 оперативни програми на обща стойност 359 969 194 лв., от които 283 793 976 лв. безвъзмездна подкрепа и 76 175 218 лв. собствени средства.

На срещите си с представители на медиите екипът на ОИЦ-Плевен по традиция споделя и резултатите от своята работа. 2017 година, обобщена в числа:

  • 438 отговора на запитвания на клиенти;
  • 40 събития (информационни и комуникационни) в областта;
  • 1400 участника в публичните събития;
  • 151 публикации в местни, регионални и национални медии
  • 12 информационни дипляни за предстоящи възможности по Програмата за развитие на селските райони в общ тираж от 3000 бр.

Две годишнини белязаха инициативите на Центъра през 2017-а – 60 години от създаването на Европейския социален фонд и 10-ата годишнина от членството на България в Европейския съюз. Поредица от големи събития в рамките на Националната кампания „Заедно за Европа“ и на тридневния фестивал „Еврофондовете – път към успеха“ насочиха вниманието на обществеността към значението и въздействието им върху отделния човек и оставиха зареждащ отпечатък върху всички участници.