Новини

Съветниците отмениха Наредбата за регистрация и отглеждане на кучета на територията на Община Плевен

С гласовете на 37 от общинските съветници на днешната сесия беше решено Наредба № 6 на Общински съвет – Плевен, за регистрацията и отглеждането на кучета на територията на общината, да бъде отменена. Предложението за това беше направено от кмета Георг Спартански. В мотивите е записано, че във връзка със зачестилите протести на прокурори срещу наредби на общинските съвети и извършен преглед на съдебната практика е установено, че част от местните наредби регламентират обществени отношения, които са уредени в нормативни актове от по-висока степен и в този смисъл не е необходима допълнителна регламентация. Г-н Спартански даде пример с Враца, където по дело от подобен характер се е произнесъл Върховен административен съд и е прогласил нищожност на тяхната наредба. В мотивите на съда подробно са изложени аргументите относно липсата на материална компетентност на Общинския съвет да регламентира отношенията, свързани с придобиването, регистрацията и отглеждането и размножаването на кучета. Регистрацията на кучета се извършва съгласно Закона за защита на животните, а реда за регистрация, както и задълженията и отговорностите на собствениците на домашни любимци, е регламентиран в раздел IV на закона за ветеринарномедицинска дейност.

Причините, които наложиха приемането на наредба за отмяна на Наредба 6, са липсата на законова делегация за приемане на наредба, уреждаща придобиването, регистрацията, отглеждането и размножаването на кучета. Освен това, е необходимо да се отстрани противоречие с нормите на Закона за нормативните актове. Целта е избягване на съдебна процедура по протест на Окръжна прокуратура – Плевен и спестяване на общинския бюджет на финансови разходи за съдебни разноски.