Новини

Поредното заседание на Общинския съвет започна с кворум

Днешното редовно заседание на Общинския съвет в Плевен започна в определения час при нужния по правилника кворум, а общинските съветници гласуваха дневния ред с болшинство – 35- „за“ и 1-„въздържал се“. Към предварително обявените 31 точки бяха приети две нови – питане на общинския съветник Бойко Тодоров и предложение от Постоянната комисия по образование за покриване на финансовия дефицит на профилираната гимназия с преподаване на чужди езици в Плевен, внесено от Диана Данова.

 

Преди започване на работата си по точките от дневния ред, в залата на Общинския съвет бяха връчени сертификати на Великотърновския университет „Свети Свети Кирил и Методий” на петима плевенски ученици – Дамян Господинов, Жанин Ал – Шаргаби и Георги Кривошийски от СУ „Иван Вазов”, както и на Виктория Маринов и Вероника Георгиева от гимназия „Интелект”, които са написали есета за града и проблемите на младите хора. 

Имената им обяви общинският съветник Йордан Грижов, който запозна колегите си накратко със съдържанието на написаните есета. Мартин Митев – председател на Общинския съвет ги поздрави лично и покани победителката – Вероника Георгиева, ученичка от гимназия „Интелект”, за един месец да присъства и участва в заседанията на Общинския съвет.

Първото, което трябва да прочете и да използва в работата си е правилникът на Общинския съвет – каза в обръщението си към Вероника Мартин Митев и добави, че за плевенските законотворци ще е удоволствие да решават проблемите на Община Плевен заедно с младите хора.

Два пъти в годината има инициатива „Кмет за един ден” – каза Георг Спартански и добави, че е готов да приеме петимата млади хора в ден, който им е удобен, за да присъстват в кабинета му и да участват в решаването на проблемите заедно с него. Днешното заседание на Общинския съвет продължи по утвърдения дневен ред.

Николай Стоев