Новини

Одобриха три схеми за разполагане на детски електромобилчета в центъра на Плевен

Три схеми за разполагане на детски електромобилчета в централната градска част на Плевен, одобри на днешното си заседание Общинският съвет.

След обсъждане съветниците гласуваха за всяка от позициите за детските атракциони месечният наем да бъде 24.00 лв./кв. м. с ДДС и срок на  договорите от 6 месеца. Отдаването под наем на имотите ще се извърши по реда на Наредба № 7 на Общинския съвет, чрез публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията на участниците в общинската администрация. Депозитът за участие в търга ще бъде съгласно чл.79, ал.4 на Наредба № 7.

Провеждането на търга за отдаване под наем на частите от имоти – публична общинска собственост за разполагане на детските атракциони съгласно одобрените схеми, се възлага на кмета на Общината или оправомощено от него лице, гласи решението на Общинския съвет.

Решението за детските електромобилчета бе прието с 30 гласа „за“, 2 гласуваха „против“ и 6 „въздържал се“.