Новини

Ученици се запознаха с манифестациите чрез негативи в Държавен архив-Плевен

Отдел „Държавен архив“-Плевен, проведе и втората си беседа с ученици от клуб „Възрожденци” при Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов” – Плевен. Те са партньори на институцията по проекта „Позитивни спомени от старите негативи“, който предвижда дигитализирането на 1000 негатива от фонда на архива. Темата на беседата този път беше: „Какво знаем за манифестациите, митингите и шествията, провеждани в началото на 20 век в страната“. В хода на беседата ръководителят на проекта Маринела Йорданова обърна внимание на младите слушатели, че правото на мирни събрания днес  е регламентирано в Конституцията на Република България и в Закона за събранията, митингите и манифестациите. В съзвучие с темата на учениците бяха представени част от съхраняваните в Държавния архив визуализирани негативи от проведени манифестации, митинги и паради в Плевен в периода 1941 – 1969 г., от които те останаха много впечатлени. След беседата и обсъждане на видяното учениците решиха, че визуализираните негативи от тази тема могат да намерят място при изготвянето на предстоящата дигитална изложба по проекта.