Новини

Повишена събираемост отчитат от Дирекция „Местни данъци и такси”

Повишена събираемост на всички видове данъци и такси към 31 октомври 2018 г. в сравнение със същия период на предходната година отчитат от Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен. Статистиката е направена след като изтече срокът за внасяне на втора последна вноска на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства от собствениците на движимо и недвижимо имущество на територията на община Плевен.

Постъпленията от основните видове данъци и такса битови отпадъци, съпоставени с приходите към същата дата от предходната финансова година, показват следното:

Вид приход Постъпления 2017 % изпълнение на плана Постъпления 2018 % изпълнение на плана разлика
Данък недвижими имоти 7 281 000 90 7 546 000 93 +265 000
Данък превозни средства 36 060 000 90 3 795 000 95 +189 000
Такса битови отпадъци 5 713 000 84 5 992 000 88 +279 000
Данък придобиване 2 491 000 83 3 152 000 105 +661 000
Лихви 506 000 686 000 +180 000
ОБЩО: 19 597 000 21 171 000 1 574 000

Преизпълнението на плана за данък придобиване е в резултат на осъществени няколко крупни имотни сделки, уточни директорът на Дирекция „Приходи от местни данъци и такси”, Маргарита Бахнева. Общо приходите от всички видове администрирани данъци и такси към 31 октомври възлизат на 21 502 000 лв.