Новини

Обявиха за продажба 4 ателиета чрез публичен търг с тайно наддаване

Със свое решение днес Общинският съвет допълни Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, през 2018 година. В раздел „Б” – „Имоти, които Община Плевен има намерение да продаде”, бяха включени 4 ателиета, изградени в таванския етаж на жилищна сграда, намираща се на бул. „Георги Кочев” № 13, вх. А и вх. Б, въведена в експлоатация на 25.01.2013 година. Към тях има проявен интерес за закупуване и е изготвена пазарна оценка от оценител на имоти. Съветниците с 30  гласа „за” решиха да ги продадат, чрез публичен търг с тайно наддаване, с предварително представяне на предложенията от участниците в администрацията на Община Плевен, както следва:

– Ателие № 1 – 51,81 кв. м, заедно с прилежаща маза с площ 4,56 кв. м, с първоначална цена 31 560  лева без ДДС;

– Ателие № 2 – 67,66 кв. м, заедно с прилежаща маза с площ 5,93 кв. м, с първоначална цена 41 0000  лева без ДДС;

– Ателие № 3 – 80,50 кв. м, заедно с прилежаща маза с площ 4,08 кв. м, с първоначална цена 48 000  лева без ДДС;

– Ателие № 4 – 78,30 кв. м, заедно с прилежаща маза с площ 4,56 кв. м, с първоначална цена 47 000  лева без ДДС.