Новини

Основният ремонт на кръстовище в Девети квартал остава за 2019 година

Основният ремонт на кръстовището на улиците „Цар Самуил” и „Хаджи Димитър” в Плевен ще се извърши през следващата година, решиха на сесията днес общинските съветници. Според плановете на мястото трябва да се изгради зелен остров, който да възпрепятства възможността да стават пътни произшествия поради неспазване на предимство, превишена скорост и т. н. В процеса на планиране е установено, че има допълнителни кабели на ЧЕЗ и БТК по тротоар, където ще се разшири съществуващото платно. Това от своя страна налага изготвяне и съгласуване на проекти за изместване, което възпрепятства завършването на обекта до края на 2018 г., обясни кметът на Община Плевен Георг Спартански. По думите му, сумата ще се пренасочи за ремонт на други обекти, за да се усвои държавната целева субсидия. Със заложените собствени бюджетни средства ще бъде увеличен резервът за непредвидени и неотложни разходи в частта „местни дейности” по бюджета на Общината с 92 000 лв.