Новини

Комисии в Общинския съвет обсъждат финансиране на пожароизвестителна система в ДКЦ III – Плевен

„Съгласно предписание на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр. Плевен от 4 септември тази година, е необходимо изграждането на пожароизвестителна система на стойност 37 000 лв. на „Диагностично-консултативен център III – Плевен“ ЕООД, със срок на изпълнение до края на 2019 г., която дружеството не е в състояние да финансира със собствени средства. Моля, Община Плевен като едноличен собственик на капитала на дружеството да предвиди средства за тази инвестиция, при изготвянето на бюджета за 2019 г.“

Това се казва в писмо от д-р Николай Хинков – управител на ДКЦ III – Плевен, внесено до председателя на Общински съвет – Плевен Мартин Митев. Посочва се също, че инвестицията за новата система ще бъде включена в Бизнес програмата за развитие на Дружеството за 2019 г., има приложено копие и от Протокол с резултатите от комплексната проверка на РСПБЗН – Плевен, извършена през м. септември.

В Протокола е записано, че в ДКЦ III – Плевен работят 116 души, като същевременно пребивават и променлив брой обслужвани граждани. Сградата се използва по настоящето предназначение от 1977 г. насам. Тя разполага с необходимия брой стълбища и крайни изходи за евакуация, в нея са поставени и съответните схеми за евакуация на хората, но изграденото евакуационно осветление не удовлетворява изискванията. Наличните пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожар също не отговарят по вид, количество и разположение на изискванията. С оглед отстраняване на установените при проверката нередности, са направени съответните предписания с посочени срокове за тяхното изпълнение. Сред тях са: да се поставят схеми за евакуация на хората от съответния етаж, удовлетворяващи изискванията; да се изгради евакуационно осветление в сградата; да се извърши проверка на вътрешните пожарни кранове; да бъде осигурен необходимият брой пожарогасители; да се изгради пожароизвестителна система със специфичен звуков сигнал на всеки етаж.

Писмото от ДКЦ III – Плевен относно финансиране на пожароизвестителна система е разпределено за разглеждане от председателя на Общинския съвет Мартин Митев до две от постоянните комисии на местния парламент – ПК  по „Бюджет и финансова политика“ и ПК по Здравеопазване и социална политика“. Предстои насрочване на дати за заседанията и на двете.