Новини

Мемориален парк „Гривица“ ще бъде възстановен и подобрен с европейски средства

Кметът на Община Плевен Георг Спартански подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Маршрут на паметта: устойчиви трансгранични продукти за мемориален парк “Гривица” и крепост „Турну Мъгуреле”” , финансиран по Приоритетна ос 2 „Зелен регион”, Специфична цел 2.1 „Да се подобри устойчивото използване на природното наследство и ресурси и културното наследство” на Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България 2014-2020 г.”

Водещ партньор по проекта с румънската Община Турну Мъгуреле, окръг Телеорман, е Община Плевен. Основната цел е да се подобри устойчивото използване на историческото и културното наследство на Плевен и Турну Мъгуреле чрез идентифициране, развитие и промотиране на алтернативни трансгранични туристически продукти и услуги за мемориален парк „Гривица“ и крепост „Турну Мъгуреле“. Ще бъдат възстановени и подобрени Мемориален парк „Гривица“ и крепост „Турну Мъгуреле“, идентифицирани и картирани обекти на културно-историческото военно наследство. Ще бъде създадена триезична туристическа платформа и приложение за смартфон.

Ще бъдат разработени 4 интегрирани туристически продукта и обща маркетингова стратегия. Ще бъдат организирани трансграничен фестивал „Маршрут на паметта“, военен исторически панаир „Пътят на военната памет“ и  създаден клуб за исторически възстановки. Ще бъде нает и обучен персонал на мемориален парк „Гривица”. Периодът на изпълнение на проекта е 36 месеца, а общият му бюджет – 1 499 799,44 евро.

При завръщането си от Румъния, кметът Георг Спартански сподели на страницата си във Фейсбук: „Договорът е лекичък, няма и 10 кг, фериботът не потъна, като го качихме на връщане. ”

Николай Стоев