Новини

Предложение за ново място за пазара на автомобили в Плевен ще обсъжда Общинският съвет  

Предложение пазарът за покупко-продажба на моторни превозни средства в Плевен да бъде преместен от района на зала „Балканстрой“ пред входа на стадион „Плевен“ /на ул. „Цар Самуил“/ влиза в дневния ред на предстоящото заседание на Общинския съвет. Преди заседанието, насрочено за 30 август, предложението ще бъде обсъждано и в две от постоянните комисии на местния парламент – по „Законност, противодействие на корупцията, установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ и ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“.

„В продължение на години в района на спортна зала „Балканстрой“ всяка неделя се извършва търговия с нови и употребявани стоки, резервни части за коли, перилни препарати и др., като обособено незаконно тържище върху имот публична общинска собственост. Този нерегламентиран пазар блокира движението на моторни превозни средства, включително градския транспорт и създава реална опасност от възникване на пътно­транспортни произшествия“, се посочва в предложението, внесено от кмета Георг Спартански в Общинския съвет. В него се допълва още, че струпването на десетки граждани – търговци и посетители, води до замърсяване на публичните пространства и в края на неделния ден в района остават тонове отпадъци, които се премахват за сметка на общинския бюджет. „Не е тайна и фактът, че на този битпазар се продават и стоки, придобити чрез престъпления, акцизни стоки без бандерол и пр., за което нееднократно съм сезиран от МВР и прокуратурата“, се казва още в мотивите към предложението.

Съгласно нормативната уредба, пазари могат да се изграждат само след решение на Общинския съвет, а такова решение няма и в този смисъл самообособилият се пазар е нерегламентиран. Съгласно чл. 4, на Наредба №15 за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Плевен „…открити пазари на територията на Община Плевен могат да се изграждат върху недвижими имоти, определени от Дирекция „АГД и ТСУ“ съгласувано с Дирекция „Икономическо развитие“ и утвърдени от Кмета на Общината от други физически и юридически лица само въз основа приет от Експертния съвет по устройство на територията /ЕСУТ/ при Община Плевен проект. Пазари могат да се изграждат върху частни и общински земи само след решение на Общинския съвет. Открити пазари в строителните граници на Плевен могат да се разполагат само на определените за това места, съгласно приложение № 1 към Наредбата. Местоположението на пазари за покупко-продажба на моторни превозни средства, ремаркета и друга прикачна техника /автоборси/, върху общински имоти или части от такива, се определя с решение на Общинския съвет, по предложение от Кмета на Община Плевен.“

Предложението до Общински съвет – Плевен е да обсъди възможността за организиране на неделен пазар на площадката пред входа на стадион „Плевен“, като стопанисването на пазара да бъде възложено на общинската фирма „Тибор“. Предстои обсъждане на предложението в ОбС – Плевен.