Новини

Сдружение ще проучва достъпа на младите хора до култура

Плевенската младежка театралния трупа „Елита” представи театралния спектакъл „Най-чудното чудо” на провелата се в Банско Шеста национална конференция за достъп на младите хора до култура, разказаха за радио „Плевен” Даниела Димитрова- изпълнителен директор на Сдружение „Плевенски обществен фонд Читалища” и младата актриса  Константина Ватафова. Събитието е посветено на международния ден на младежта 12 август и събира работодатели, творци, преподаватели и хора на изкуството и културата. Главен организатор на конференцията е БАРОК – Българска асоциация на работодателите в областта на културата.

Основната тема в проведените дискусии бе нуждата от повече изкуство в образованието, информира Даниела Димитрова. Представени са и резултати от национално проучване по темата.  Като резултат от участието ми в този форум възникна идеята да разработим дългосрочен проект , който да се ангажира с едно дълбочинно проучване на територията на Плевенска област, за да изведем конкретните потребности от култура на всяко едно населено място, сподели Даниела Димитрова. Намерението е  Сдружение „Плевенски обществен фонд Читалища” да започне работата по него през  септември.

 

Диана Пешакова