Новини

Промениха Наредба №15 за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения в община Плевен

Промени в Наредба №15, регламентираща реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на общината, прие Общинският съвет на Плевен. Решението бе прието на заседанието в четвъртък с 24 гласа „за“, 1 „против“, 11 – „въздържали се“.

Предложението за промени в Наредба №15, бе внесено от Председателя на Общинския съвет Мартин Митев и касае основно чл.16, ал.1 от Наредбата. Целта е правната регламентация за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми съоръжения за определен срок върху общински имоти пред кафе-аперитиви, заведения за бързо хранене и други заведения за отдих и развлечения, представляващи летни градини да създава правна сигурност за собствениците и ползвателите на тези търговски обекти, с оглед защита на извършените от тях инвестиции за изграждане на летни градини съобразно действащата правна уредба преди изменението на Наредбата с решение от 24.11.2016г. С цитираното решение бе приета промяна на чл.16, като в летните градини се допусна поставяне на леки слънцезащитни устройства – чадъри и конзолни сенници. Това изискване създава редица проблеми на собствениците и ползвателите на търговските обекти с летни градини, тъй като в преобладаващата си част тези градини са изграждани преди изменението на текста в нормативния акт, посочи в мотивите си за редакция на Наредбата Мартин Митев. С промените в нормативния акт се въвежда и понятието „Зимна градина“.

След кратък дебат по предложението, Общински съвет – Плевен прие следната редакция на чл. 16, ал.1 на Наредба №15: „Разрешения за сезонно поставяне на преместваеми съоръжения за определен срок върху общински имоти в Община Плевен пред кафе-аперитиви, заведения за бързо хранене и други заведения за отдих и развлечения, представляващи летни градини или зимни градини /включващи маси, столове, саксии, цветарници и др./, се издават на собственика или ползвателя на търговския обект срещу документ за платена такса за ползване по чл.15, ал.3 въз основа на одобрена подробна схема за разполагане, определяща точното местоположение и ползвана площ. В летните градини се допуска поставяне на леки слънцезащитни устройства /чадъри и сенници/. Зимните градини е допустимо да бъдат оборудвани с ветробрани от винил. Заверено копие от схемата за разполагане е част от Разрешението за поставяне.“

Промени има и в допълнителните разпоредби на Наредбата. Там е регламентирано понятието „Сезонно поставяне: „Сезонно поставяне“ е поставяне на преместваеми обекти и съоръжения в есенно-зимния сезон – от 15 октомври до 31 март на следващата календарна година и в пролетно-летния сезон – от 1 април до 14 октомври на същата календарна година с функция свързана с климатичните условия на сезона.

„Считам, че с така направените промени в Наредба №15 подаваме ръка на средния и семеен бизнес в Плевен, като в същото време намираме пресечна точка между интересите на този бизнес и желанието на всички нас Плевен да изглежда добре“, коментира във връзка с решението Мартин Митев.