Новини

Становищата на постоянните комисии в ОбС-Плевен вече само в електронен вид

От този месец всички становища от заседанията на постоянните комисии в Общински съвет – Плевен ще бъдат вече само в електронен вид. След заседания на комисиите тези документи ще се качват в меню „Заседания“ – „Заседания на Общински съвет“ и ще бъдат част от публикувания дневен ред и предложенията за съответното заседание на местния парламент. „С новия регламент на практика премахваме изцяло хартията от работата на комисиите“, заяви председателят на Общинския съвет Мартин Митев.

Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен не получават  комплекти с материали за заседанията си на хартия от месец юни 2017 г. и се запознават с предложенията и преписките си чрез сайта на Общинския съвет: https://obs.pleven.bg/bg/. Новият регламент бе въведен във връзка с общата тенденция за преминаване от хартиен към електронен модел на работа. На сайта на Общинския съвет в реално време се качват и преписките, които постъпват в деловодството на местния парламент. Вижда се и цялата документация, свързана с внасяне на предложенията и последвалите по тях решения.

„Идеята да преминем изцяло към безхартиен модел на работа при подготовката и провеждането на заседанията в Общинския съвет е още от началото на мандата. Реализацията й става поетапно“, коментира Мартин Митев. Той припомни, че във връзка с тенденцията за преминаване изцяло към безхартиен модел на работа в Общинския съвет, от април 2017 година стартира и изцяло обновен сайт.

Освен всички други предимства, очаква се новият начин на работа да доведе до намаляване на финансовите разходи за хартия и консумативи за печат.