Новини

Помещения в детски заведения ще се ползват за занятия по интереси

Части от имоти публична общинска собственост в детски заведения в Плевен ще бъдат отдадени под наем за провеждането на занятия по интереси от различни детски школи. Решението е на Общинския съвет и е прието с гласовете на 33 от общинските съветници.

На основание Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за общинската собственост и общинската Наредба №7, съветниците гласуваха да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем чрез предварително представяне на предложенията в общинска администрация на части от имоти публична общинска собственост в три детски заведения в Плевен: Части от физкултурните салони на детските градини „Теменуга” и „Трети март” ще се ползват за занимания по народни танци. Определената първоначална наемна цена е съответно 8,00 лв. на час за първия и 9,20 лв. на час за втория. Методичен кабинет в детска градина „Трети март“ ще бъде предоставен за провеждане на занятия по английски език, с първоначална наемна цена 4,00 лв. на час.

Публичен търг с тайно наддаване, чрез представяне на предложения от участниците в деня и часа на търга ще се проведе за отдаване под наем  за части от имоти публична общинска собственост и в два от детските центрове: Част от физкултурния салон на Ученическата спортна школа ще се ползва за занимания по акробатика, като определената първоначална наемна цена е 11,50 лв. на час. Част от учебна стая в Центъра за работа с деца ще се предостави за занимания по актьорско майсторство, при първоначална наемна цена 8,00 лв. на час.

Помещенията в трите детски градини и двата детски центъра ще бъдат отдадени под наем за срок от 5 години. Предстои назначаване на комисия, която да организира и проведе процедурите от настоящото решение и сключи договори със спечелилите участници. Ползването на цитираните имоти от спечелилите наематели не може да пречи или ограничава учебните дейности в даденото учебно и детско заведение, се посочва изрично в решението на Общинския съвет.