Новини

Ограничават временно движението за Маратона на приятелството

ЗАПОВЕД

№ РД – 10 – 496

гр. Плевен 11.04.2018 г.

На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗМСМА, чл. 18 от Наредба № 1 за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на Община Плевен, във връзка с недопускане нарушаването на обществения ред и осигуряване на нормалното провеждане на спортни мероприятия – Маратон, Полумаратон, Щафета 2 х 10 км., 3 км. крос „Аз мога” и детски маратон на територията на гр. Плевен на 20.05.2018 г.

 

НАРЕЖДАМ:

           І. Временно да се ограничи движението на МПС на 20.05.2018 г. по следните пътни участъци:

 1. Лявата лента на ул.”Васил Левски” в отсечката от ул. „Полк. инж. Цветан Лазаров” /края на пешеходната зона/ в посока кръгова връзка Бензиностанция „Шел” до ул. „Дойран / ул. „Българска авиация” за времето от 8.30 ч. до приключване на състезанията в този участък, но не по-късно от 11 ч.
 2. Дясната лента на ул.”Васил Левски” в отсечката от ул. „Дойран / ул. „Българска авиация” до кръгова връзка Бензиностанция „Шел” за времето от 8.30 ч. до приключване на състезанията в този участък, но не по-късно от 11 ч.
 3. Дясната лента на ул.”Сторгозия” от кръгова връзка Бензиностанция “Шел” в посока гр. София до моста на река Вит за времето от 8.30 ч. до приключване на състезанията в този участък, но не по-късно от 11 ч.
 4. По ул. „Вардар” /велоалеята/ от пл. „Възраждане” до бул. „Христо Ботев” за времето от 9 ч. до приключване на състезанията в този участък, но не по-късно от 15 ч.
 5. По ул. „Стоян Заимов” /моста на р. Тученишка/ и по ул. „Вардар” в отсечката между ул. „Стоян Заимов” и общинския паркинг до Храм – паметник „Св. Георги Победоносец” за времето от 9 ч. до приключване на състезанията в този участък, но не по-късно от 11 ч.
 6. Бул.”Христо Ботев” в отсечката от ул.”Ген. Атанас Стефанов” до ул.”Сан Стефано” за времето от 9.30 ч. до приключване на състезанията в този участък, но не по-късно от 15 ч.
 7. Дясната лента на ул.”Сан Стефано” в отсечката от бул.”Христо Ботев” до парк “Кайлъка” за времето от 9.30 ч. до приключване на състезанията в този участък, но не по-късно от 15 часа.
 8. Входът / изходът на паркинга на магазин “Кауфланд” на ул.”Сан Стефано” за времето от09.30 ч. до приключване на състезанията в този участък, но не по-късно от 15 ч.

9. Пътят гр. Плевен – с. Тученица, през парк “Кайлъка”, в отсечката от парк – хотел “Кайлъка” до язовир “Тотлебенов вал” за времето от 9.30 ч. до приключване на състезанията в този участък, но не по-късно от 15 ч.

ІІ. Да се ограничи престоят и паркирането на МПС на 20.05.2018 г., както следва:

 1. На паркинга срещу входа на парк “Кайлъка” /тролейбусна спирка “Моста”/ – за времето от 7 ч. до приключване на състезанията в този участък, но не по-късно от 15 ч.
 2. На общинския паркинг до Храм – паметник „Св. Георги Победоносец” за времето от 7 ч. до 11 ч.
 3. На ул.”Васил Левски”, в края на пешеходната зона за времето от 7 ч. до приключване на състезанията в този участък, но не по-късно от 11 ч.

ІІІ. Да се въведе двупосочно движение на МПС на 20.05.2018 г., както следва: По ул.”Сторгозия” от разклона при ул.”Цар Самуил” /Представителството на Фолксфаген/ по посока гр. София до „Генерал Ганецки” АД в лявата лента за движение за времето от 8.30 ч. до приключване на състезанията в този участък, но не по-късно от 11 ч.

ІV. Да се пренасочи движението на МПС по посока гр. София от кръгова връзка Бензиностанция “Шел” през ж. к. „Сторгозия” за времето от 8.30 ч. до приключване на състезанията в този участък, но не по-късно от 11 ч.

 1. Да се уведомят гражданите за наличие на обозначено трасе по пешеходната зона на ул.”Васил Левски”, с цел да не се възпрепятства спортното мероприятие.

VІ. В забранените участъци частично да се пропуска преминаването на МПС, съобразено с участниците в маратона.

VII. Забраната не се отнася за автомобили на СНМП, ПБЗН, МВР и МПС, обслужващи участниците и организаторите на маратона.

Настоящата заповед да бъде публично оповестена, като се обяви на интернет страницата на Община Плевен – www.pleven.bg, чрез ОП „Общински медиен център” и местните медии.

Заповедта да се сведе до знанието на Секретаря на Община Плевен, Директора на ОД на МВР – Плевен, Директора на Окръжен затвор – Плевен, Директора на ОП “ЦГМ”, Началник отдел „ВО и протокол”, Началник отдел „ОР и С” и Ръководителя на звено “Инспекторат” при Община Плевен – сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Тодор Еленков – Зам. Кмет по “Обществен ред и сигурност” при Община Плевен.

 

                                                Георг  Спартански

                                                 Кмет на Община Плевен