Новини

Удостояват Иван Миндиликов и проф. д-р Славчо Томов със званието „Почетен гражданин на Община Плевен“

Иван Миндиликов – кмет на Плевен от 1924 до 1931 година, и проф. д-р Славчо Томов, д.м.н. – ректор на Медицинския университет в града, да бъдат удостоени със званието “Почетен гражданин на Община Плевен”, реши на днешното си заседание Общинският съвет на Плевен. Званието на Иван Миндиликов ще бъде присъдено посмъртно.

И двете предложения бяха внесени от председателя на местния парламент Мартин Митев на база на решенията на Комисията по чл.39, ал.1 на Наредба №11 за символиката, знаците, официалните празници и отличията на Община Плевен и съгласно чл.39, ал.2 на същата наредба. Званието “Почетен гражданин на Община Плевен”  се присъжда на български и чуждестранни граждани за: изключителен дългогодишен последователен принос и заслуги за развитието на Община Плевен;  изключителни постижения в областта на обществения, научния, стопанския, социалния, културния и спортен живот; принос, свързан с утвърждаване авторитета на Община Плевен; дългогодишна обществено-полезна дейност и дейности, свързани със социалното подпомагане и развитието на гражданското общество в Общината; дарителство с непреходна стойност и обществена значимост и за проявен изключителен героизъм.

Връчването на званието “Почетен гражданин на Община Плевен”  се извършва на тържествено заседание на Общинския съвет по повод на 15 май – Празника на Плевен от Председателя на Общински съвет – Плевен и Кмета на Община Плевен.

 

Иван Миндиликов – Гражданин и общественик, политик и кмет на Плевен от 1923 до 1931 г. Осемгодишното му управление оставя ярка диря в общественото, стопанското и културно развитие на Плевен и допринася много за превръщането му в модерен град с европейски облик и развита икономика. В резултат на перспективното мислене на Иван Миндиликов в Плевен са създадени първите в страната доходоносни общински стопански предприятия, които се самоиздържат и реализират печалба като електрическата централа и модерната кланица с хладилна инсталация. По негова инициатива е модернизиран и известният в страната ни и на Балканите Сър пазар – пазар за добитък. През 1930 г. е построена гара в непосредствена близост до града. Общественикът Миндиликов е член на читалищното настоятелство. От януари 1929 г. издава и в. „Народна дума”, на страниците на който чертае пътищата за просперитета на Плевен. Той е и един от учредителите на Съюза на градовете и активен негов деятел. Иван Миндиликов очертава новата стопанска физиономия на Плевен и полага солидна основа за бъдещото развитие на града.

 

Проф.д-р Славчо Томов, д.м.н. – Многобройни са приносите на проф. д-р Славчо Томов за развитие на Медицински университет – Плевен и утвърждаване на висшето училище и Плевен като предпочитан образователен, научноизследователски и здравен център, привличащ все повече български и чуждестранни студенти и учени в града. Открояването на МУ-Плевен на картата на висшето медицинско образование не само у нас, а и в Европа несъмнено допринася за издигане на имиджа на Плевен. Първият мандат на проф. д-р Томов като Ректор на Медицинския университет /2013-2017/ стартира в светлината на тържественото отбелязване на 40-годишнината от основаването на висшето училище. На 16 март 2017 г. проф. д-р Томов е преизбран за Ректор на Медицинския университет, като и през втория си мандат на управление /2017-2021 година/ продължава политиката на развиване и утвърждаване на новаторския имидж на вуза и на града. Проф. д-р Томов е завършил множество курсове и специализации у нас и в чужбина по лапароскопска и гинекологична хирургия, член е на редица национални и международни организации, носител е и на множество престижни награди.