Новини

Избраха д-р Николай Хинков за управител на ДКЦ-3

Д-р Николай Хинков ще бъде управител на „Диагностично-консултативния център III – Плевен“ ЕООД. Общинският съвет на Плевен утвърди на днешното си заседание решението на Комисията, провела конкурса за избор на управител на здравното заведение. Предложението бе внесено като допълнителна точка към предварителния дневен ред и прието с 31 гласа „за“, 4 гласуваха „въздържал се“.

Новият конкурс за избор на управител на ДКЦ III – Плевен бе проведен на основание Решение №728/26.10.2017 г. и Решение №857/22.02.2018 г. на Общинския съвет и съгласно съответните нормативни разпоредби. В изпълнение на решенията бе избрана и 5-членна комисия с председател проф. Начко Тоцев, секретар Ярослав Димитров и членове – общинските съветници д-р Тодор Бузев и Здравко Георгиев, и един представител на РЗИ – Плевен. Пред Комисията кандидатите за управител на здравното заведение трябваше да представят програма за развитие и дейността на ДКЦ ІІІ за тригодишен период и с допуснатите да бъде проведено събеседване на тема „Развитие и дейност на „ДКЦ III – Плевен“ в период на провеждаща се здравна реформа“.

Конкурсът за избор на управител на ДКЦ III – Плевен е проведен в сградата на Община Плевен на 25 април, след което Комисията е изготвила протокол и определила спечелилия кандидат. Протоколът за утвърждаване на д-р Николай Хинков за управител на ДКЦ III – Плевен бе гласуван днес в Общинския съвет. В т.3 на приетото решение е записано, че Общинският съвет възлага на кмета на Община Плевен да предприеме необходимите правни и фактически действия във връзка с взетото решение, включително и и да сключи договор с д-р Хинков за възлагане управлението на ДКЦ III – Плевен по реда на общинската Наредба №8 за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Плевен върху общинската част от капитала на търговските дружества.