Новини

Местният парламент даде съгласие Общината да сключи договор за кредит с ФЛАГ

Общински съвет – Плевен даде съгласие Общината да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг под формата на револвиращ кредит. Решението подкрепиха 30 от съветниците, 1 гласува „против“, 8 “въздържал се“.

Кредитът е за реализация на проекта за подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието”, финансиран от оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. Максималният размер на дълга е 3 900 000,00 лв. със срок за погасяване до 30 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит и с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване, гласи решението от днес на местния парламент.

Целта на проекта „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието” е предоставяне на модерни образователни услуги чрез рехабилитация и обновяване на общинската образователна инфраструктура. Предвидено е въвеждане на мерки за енергийна ефективност, ремонт и реконструкция на сградите и на прилежащите им дворни пространства за 9 обекта на образователната инфраструктура – НУ „Христо Ботев”, ОУ „Климент Охридски”, детските градини „Ралица”, „Юнско въстание”, „Щурче”, „Калина”, „Теменуга” и „Дружба” и детска ясла „Гергана”. Първите три детски заведения в списъка за рехабилитация са „Юнско въстание”, „Теменуга” и „Дружба”, които се посещават от общо около 460 деца. Същинските строително-монтажни работи в тях започнаха на 10 април. Фирмите изпълнителки на дейностите са уверили, че ще приключат работа преди крайната дата, за да може градините да бъдат подредени и почистени в рамките на записания в договорите срок от 100 дни.

Към предложението за даване съгласие Община Плевен да сключи договор за кредит с ФЛАГ бе приложен и протокол от 11 април от проведеното обществено обсъждане в Плевен по темата.