Новини

Местни данъци и такси могат да се плащат и във всички пощенски клонове

Приходи от 8 250 000 лв. от местни налози отчитат към момента от Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” при Община Плевен. При това темпо на постъпления в края на април, когато изтича крайният срок на кампанията по приемане на плащания за данък върху недвижимите имоти такса битови отпадъци и данък върху превозните средства в пълен размер с 5 % отстъпка, планът за приходи ще бъде изпълнен на 50 %, обясни директорът на Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” Маргарита Бахнева. Тя допълни, че от 13 април задължения към местната хазна могат да се плащат и във всички станции на ТП „Български пощи” в Плевен. Осигурен е достъп в реално време до информационната система на плевенската Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” и всеки може да научи размера на таксите, които дължи.

От началото на годината съставените актове за установяване на размера на задължения, неплатени в срок, са 452 на стойност 1 407 200 лв. За принудително събиране са предадени 369 преписки на стойност 955 000 лв. От принудително събиране постъпленията в местния бюджет са 921 000 лв.