Новини

Продължава извеждането на некоректните наематели от общински жилища

Общинското предприятие „Жилфонд” продължава да прекратява наемните правоотношения с настанени в общински жилища, които нарушават клаузите на сключения договор. Кметът на Община Плевен Георг Спартански припомни, че на наематели, които са с установени две нарушения за лошо стопанисване на общинските имоти, замърсяване, извършване на нерегламентирана търговска дейност, неспазване на обществения ред и др., се връчват предизвестия да освободят имота. Той заяви, че няма да има компромис и за тези, които не плащат наеми и консумативи, допускат неоторизирано трети лица и извършват незаконна дейност в жилищата.