Новини

Плевен с нова Наредба за символиката, знаците и официалните празници

С 32 гласа „за“ и 1 “против“, Общинският съвет на Плевен прие снощи новата Наредба №11 за символиката, знаците, официалните празници и отличията на Община Плевен. За обсъждане на проекта местният парламент проведе извънредно заседание във вторник от 17 часа.

Решението за новата Наредба №11 за символиката, знаците, официалните празници и отличията на Община Плевен бе прието след близо двучасов дебат. Проектът за Наредбата от името на вносителите представи Петя Василева – председател на ПК „Култура, вероизповедания и международна дейност“, след което от страна на  съветниците имаше изказвания. Направени бяха и предложения за промени по проекта.

„Всяко едно от тези предложения по първоначално внесения вариант бе подложено на гласуване и част от промените приети. Съгласно новата Наредба №11, символите на Община Плевен са знаме на Общината, герб, ключ на град Плевен и огърлица на кмета на Община Плевен. Отличията на Общината съответно: Звание „Почетен гражданин на Община Плевен”; Златна почетна значка на Община Плевен; Почетен знак на Община Плевен; Почетна грамота на  Община Плевен; Грамота за заслуги към Община Плевен. Връчването на Званието „Почетен гражданин на Община Плевен” ще се извършва на тържествени сесии на Общинския съвет за Празника на Плевен – 15 май. На удостоените със званието „Почетен гражданин на Община Плевен” ще се връчва Златна почетна значка на Община Плевен и Почетна грамота, подпечатана с официалния печат на Общината. Въвежда се и Книга на почетните граждани, където на отделна страница ще се поставя снимка на удостоения със званието, вписват се трите му имена, датата на раждане, номерът и датата на решението на Общинския съвет за удостояване със званието, придружени с кратки мотиви, и датата на удостояване със званието. Новата Наредба №11 предстои да влезе в сила, след което и приложена на практика“, обясни председателят на ОбС – Плевен Мартин Митев.