Новини

Обществено-експертният съвет по култура с остра Декларация срещу орязването на парите за Театъра

Извънредно заседание проведе снощи Обществено-експертния съвет по култура към кмета на Община Плевен. Съветът е създаден съгласно разпоредбите на чл.18, ал.З и ал.4 от Закона за закрила и развитие на културата. Заседанието бе по повод отрязването от Общинския съвет в бюджета на Общината на 70 000 лв. от подпомагането на плевенския театър. След повече от два часа дебати, на които присъстваха представители на всички културни институти в града, беше прочетена Декларация, която ще бъде изпратена до партийните центрли на ГЕРБ, БСП, ВМРО, до министъра на културата, председателят на ПК по култура към Народното събрание, областен управител на Плевен, председателя на ОбС – Плевен, председателите на групи в Общинския съвети до централни и регионални медии. В нея е заявено категоричното несъгласие с подобни действия, още повече, че те са се превърнали в тенденция. В текста на Декларацията се посочва, още че с въпросното решение се ощетява културния живот на града, чрез отнемане на финансов ресурс от едни културни институции за сметка на други, противопоставяне на творческите гилдии в общината и създаване на условия за нахлуване на прояви в културния живот на Плевен със съмнителни художествени качества. Чрез приетия бюджет се създава противопоставяне на отделни социални групи в обществото едни на други.

Всички присъстващи членове на обществения съвет се обединиха около мнението, че трябва да бъдат единни в отстояването на позициите си в интерес на културния живот на Плевен. Те настояват съветниците да преразгледат решението си и сумата, предвидена за субсидиране на театъра, да не бъде намалявана.