Новини

Съветниците приеха програма за развитие на туризма през 2018 година

Дебатите по приемане на Програма за развитие на туризма в Община Плевен през 2018 година започнаха при обсъждането на отчета за изпълнението й през миналата. „Бих поставил на туристическото направление оценка 2 и половина”, заяви кметът Георг Спартански. „Нужна е тотална промяна на стратегията за рекламиране на Плевен. Имаме традиции, но, образно казано, не ги опаковаме и продаваме на туристите. Трябва да увеличим разпознаеваемостта на Плевен, да подобрим организацията на информационното обслужване. Да възстановим руския исторически поклоннически туризъм. Имаме идея за провеждане на фестивал на виното. Трябва да работим заедно с ръководството на Медицинския университет и собствениците на частните клиники за развитие на здравния туризъм. Програмата е отворена и всеки съвет и конкретна инициатива са добре дошли”, продължи той. Приоритетните дейности в Програмата са изграждане и поддържане на инфраструктура, организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, сертифициране и функциониране на Туристическия информационен център и реклама на туристическия продукт на Община Плевен, включително участия в туристически борси и изложения. Програмата беше приета с 31 гласа „за” и 6 „въздържал се”.