Новини

Общинският съвет заседава днес

По дневен ред от 42 точки заседава днес Общински съвет – Плевен. Към предварително раздадените 38 точки, 2 от които питания, бяха добавени нови 4, като едната беше от комисията по „Законност, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“, в която трябва да се оттеглят три от решенията през миналата година, за да може да бъде приет отчета за изпълнените решения. Три от новите точки внесе кметът. Те касаят Домашния социален патронаж, проекта за Воден цикъл на Плевен и Долна Митрополия и промяна на точка в договор.

Заседанието започна с час по-късно, поради поздрав на лазарки от детска градина „Слънце”, поздрав към учителя и общественик Снежана Чочева, която днес е юбиляр, както и извънреден председателски съвет, в който е взето решение за изслушване на гражданин по актуален въпрос, касаещ града. С решение на старейшините, това ще стане след точка 19 в дневния ред, която касае гробищните паркове.