Новини

Областният управител Мирослав Петров от 20 март обяви първа степен на готовност при наводнения

Във връзка с повишаването на нивото на река Дунав при Никопол над кота 620 със заповед на областния управител на Плевен Мирослав Петров се обявява Първа степен на готовност за общините по поречието на река Дунав на територията на областта, считано от 10 часа на 20 март 2018г – информира пресцентърът на Областната администрация – Плевен. Всички мероприятия ще се провеждат под ръководството на областния управител на Област Плевен. Кметовете на общините Долна Митрополия, Гулянци, Никопол, Белене и управителят на „Напоителни системи” ЕАД – клон Плевен трябва да определят длъжностни лица за наблюдение на застрашените участъци на предпазните диги на река Дунав и реките Искър, Вит и Осъм до хкм 5+000 от устията им нагоре по течението. Длъжностните лица се задължават да извършват подробен оглед на застрашените участъци на дигите и да поддържат връзка с ОбСС на общините и ОЦ на ОУПБЗН – Плевен. При констатиране на непроходими участъци по короната на дигите в следствие на прорасла храстовидна или дървесна растителност  управителят на „Напоителни системи”  и кметът на община Белене /за дигата в регулация/ незабавно да предприемат дейности по почистване и осигуряване на достъп на длъжностното лице за наблюдение, се казва в заповедта на областния управител Мирослав Петров. В нея той разпорежда още при констатиране на неизправни колектори,  дупки от земеровещи животни в тялото на предпазните диги и др. хидротехнически съоръжения, преминаващи през дигите, управителят на Напоителни системи и кметът на Белене незабавно да предприемат дейности по тампонирането им. Кметовете на общините по поречието на Дунав се задължават да организират проверка относно обезпечеността и материали, техника, и хора на общинските планове за защита при бедствия в част наводнение и  при необходимост да попълнят липсите.  Управителят на Напоителни системи трябва да приведе в готовност изградените отводнителни системи, както и да организира проверка за обезпечеността на аварийните планове на съоръженията с материали, техника и персонал. При необходимост да се попълнят аварийните складове с липсващи материали и инструменти, да се извърши ремонт на аварирала техника, се казва още в заповедта от областния управител Мирослав Петров. В нея той възлага ръководството на всички мероприятия да извърши от кметовете на общините Долна Митрополия, Гулянци, Никопол, Белене и управителя на „Напоителни системи” ЕАД – клон Плевен в съответствие с техните правомощия. Заповедта е изпратена още вчера в електронен вид до кметовете на общини по поречието на Дунав на територията на област Плевен, до РД на ПБЗН – Плевен и управителя на „Напоителни системи”- Плевен. Публично достъпна е и на страницата на областна администрация – уточняват още от пресцентъра на Областната администрация.