Новини

Наредба за общински жилищни имоти ще бъде гласувана на сесия на Общинския съвет

 

Четиридесет и две са точките в предварителния дневен ред на предстоящата редовна сесия на Общинския съвет, която ще се проведе на 28 март (четвъртък) от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Съветниците ще обсъдят приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за ползване на пасища и мери – публична общинска собственост, и предоставянето им за индивидуално и общо ползване на земеделски стопани за отглеждане на животни или на лица, поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние. Внесено е предложение за приемане на нова Наредба № 18 за реда за управление, ползване и разпореждане с общински жилищни имоти. На сесията ще бъдат гласувани План за развитие на социалните услуги в oбщина Плевен до 2020 г. и Програма за развитие на туризма през 2019 година. Ще бъде разгледано предложение за дофинансиране на съществуващи маломерни паралелки в училищата на територията на община Плевен.