Новини

Общинският съвет днес заседава в зала „Гена Димитрова“

По дневен ред от 27 точки заседава днес Общинският съвет на Плевен. Към предварително обявените 26 точки бяха добавени 2 и оттеглена 1. Съветниците започват първото за годината заседание с обсъждане на предложения за промени по няколко общински наредби. Първа точка в дневния ред касае изменение и допълнение на Наредба за управление на общинските пътища. За обсъждане влизат още предложение за изменение и допълнение на Наредба №33 за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Плевен, както и предложение за изменение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци. Общински съвет – Плевен ще разгледа и отчета за резултатите от управлението и разпореждането с общинската собственост за периода 1 януари – 31 декември 2017 г. За обсъждане влиза и предложение за Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Плевен за 2018 година. Седма точка в дневния ред е обсъждане на проекта за Бюджет на Община Плевен за 2018 година. Сред останалите точки на предстоящата сесия са: Предложение за разпределение на средствата в група „Физическа култура и спорт” и подпомагане младежки инициативи и включването й в Календар за младежки дейности на Община Плевен в общ размер до 10 000 лв.; Предложение за преобразуване на Основно училище „Христо Ботев” – с. Мечка в Обединено училище „Христо Ботев” – с. Мечка.; Предложение за преобразуване на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” – с. Търнене в Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий” – с. Търнене и други. Последна точка в приетия от Председателския съвет дневен ред е предложение за приемане на Общински план за противодействие на тероризма.

Иван Кръстев