Новини

Задълженията за местни налози могат да се проверят на тел. 064/889 472 или чрез Интернет

Всички собственици на движимо и недвижимо имущество на територията на община Плевен могат да се информират за размера на дължимото към бюджета за 2018 година или предходни периоди на телефон 064/889 472. За първа година Община Плевен няма да изпраща съобщения на хартиен носител. Законът за местните данъци и такси регламентира, че задълженията за текущата година се съобщават на собствениците без императивно да указва начина. За по-голямо удобство Община Плевен намира за необходимо да предостави възможност на хората, които не ползват Интернет или държат да притежават хартиен носител, тази услуга.

В Салона за обслужване на клиенти на Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен /ул. „П. Р. Славейков” № 21/ е обособено работно място, а дежурният служител ще предоставя информация по телефона за размера на данъчните задължения. Срещу представен документ за самоличност задължените лица могат да получат на място съобщение на хартиен носител за дължимите данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2018 година.

Информация за размера на задълженията гражданите могат да получат и чрез сайта на Община Плевен, секция „Местни данъци и такси”, откъдето могат и да ги заплатят, като за преводите не се начисляват такси – https://pleven.imeon.bg/frmDeklaracii.aspx.

Работното време на приходната администрация за плащания е от 8.30 до 16.30 часа без прекъсване.