Новини

Мартин Митев: Проектобюджет 2018 на Община Плевен e възможният бюджет за Общината

„Представеният проект за бюджет за 2018 година на община Плевен за мен е възможният и реален бюджет на Общината. За първи път в проекта не виждам надценяване. Спомням си как в годините назад и като председател на бюджетната комисия сме гледали проекти за бюджети със заложени милиони в частта за приватизация, а всъщност тези приходи през последните години бяха нула. Така че, реалният и възможен бюджет за Плевен е това. Това са цифрите, стъпили на здрава основа. Затова не мога да се съглася с определението на кмета Георг Спартански, че така предложеният проект за бюджет на Общината за 2018-а е консервативен.“

Това заяви председателят на Общински съвет – Плевен Мартин Митев при публичното обсъждане на проекта за Бюджет 2018 на община Плевен, състояло се в зала „Гена Димитрова“. От страна на местния парламент на обсъждането присъстваха и общинските съветници Петя Василева, Пенчо Дреновски, Дарин Ангелов, Пепо Петков, Георги Велков, Николай Николов Маринов, Юлиян Йовков, Емил Райков и Ибрям Мусов.

„Общинските съвети като органи на местното самоуправление можем да влияем само върху една много малка част от общия бюджета – между 8 и 10 %, т.е. основно в частта инвестиционна програма. Това е мястото, където като съветници трябва да концентрираме вниманието си“, коментира Мартин Митев. Той посочи, че с наличните средства, с които Община Плевен ще разполага през годината, няма да има ощетени сектори и групи. „По-скоро може да има неизпълнени очаквания, защото трябва честно и открито да заявим, че няма как да бъдат удовлетворени всички искания. С риск да има недоволни ще кажа, че да – това са възможностите на Общината и това са средствата, с които разполагаме. Естествено всяко преизпълнение в приходната част ще рефлектира и върху разходната и средствата ще отидат по съответните направления и функции. Засега реалностите обаче са тези“, заяви Мартин Митев. Той посочи, че със сигурност по предложения проект за бюджет на Община Плевен за 2018-а ще има много въпроси, но те ще бъдат поставени при представянето на всички конкретни цифри по функции и ресори.

По време на обсъждането общинският съветник Георги Велков постави въпроса за състоянието на спортната база в Плевен и по-конкретно ще бъдат ли заложени средства тази година за довършване на новата спортна зала в града.

Проектобюджет 2018 на Община Плевен предстои да бъде внесен за обсъждане на редовното заседание на Общински съвет – Плевен в края на януари.