Новини

Плевенски съдии получиха награди

По предложение на комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС, с отличие „служебна благодарност и грамота“ бяха наградени съдиите от Окръжен съд Плевен Красимир Петракиев, Силвия Кръстева, Стефан Данчев, Весела Сахатчиева и Светла Димитрова, за техния висок професионализъм, компетентност, както и изключителен принос за участието на програмата„Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ в този престижен конкурс и удостояването със специалната награда – информира Ина Минкова – служител „Връзки с обществеността” на плевенския съд. Тези съдии са участвали като лектори в Програмата от самото начало през 2014 година, до сега, а съдия Петракиев е бил и лектор, и наставник в програмата. Висшият съдебен съвет на Република България бе удостоен със специално отличие от журито на престижния конкурс „Кристални везни на правосъдието“ на Съвета на Европа, за Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.