Новини

49 са одобрените заявления за подпомагане на лица с репродуктивни проблеми в община Плевен

Комисията за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Плевен е одобрила 49 от подадените общо 52 заявления на кандидатстващи за финансовата помощ през 2017-а година. Заявленията са разгледани в шест заседания на комисията, като последното бе проведено през месец декември. Одобрените през 2017-а заявления са със 7 повече в сравнение с одобрените през 2016-а, съобщават от ОбС.

Правилата за подпомагане на двойките с репродуктивни проблеми в община Плевен бяха приети  на заседание на  Общинския съвет през януари 2016 г. Средствата, предвидени за на финансово подпомагане на двойки, семейства  и лица с репродуктивни проблеми, се гласуват всяка календарна година с бюджета на Община Плевен. Сумата, която се отпуска на заявител е 500 лв., като тя е за изследванията, предшестващи ин витро процедурата.

Заявленията за финансово подпомагане са по образец и се подават в Центъра за административно обслужване на граждани на община Плевен /пл. „Възраждане“ №4/. Входираните заявления се разглеждат и одобряват от Комисия, утвърдена с решение на Общинския съвет. Тя се състои от 11 члена и заседава поне веднъж на два месеца. В състава й влизат 7 общински съветници, АГ специалист, директор дирекция „ФСД и УС” в община Плевен, началник – отдел „Здравеопазване и социални дейности” и юрисконсулт от Общината. Председател на Комисията е общинският съветник и председател на ПК по здравеопазване и социална политика към местния парламента проф. Начко Тоцев.

В изпълнение на решение на Комисията се издава удостоверение за финансово подпомагане на заявителя. Правото за финансово подпомагане се погасява, ако след изтичане на едномесечен срок от издаване на удостоверението, същото не е потърсено. Тогава кандидатът може да кандидатства отново за финансиране по реда на приетите правила.