Новини

Общинският съвет определи представител на Плевен в Комисията за изработване на областна здравна карта

Общински съвет – Плевен определи д-р Елза Пачева – главен експерт в отдел „Здравеопазване и социални дейности“ в Община Плевен, да представлява Община Плевен в Комисията за изработване на областна здравна карта на област Плевен. Решението бе прието на днешното заседание на местния парламент, което е последно за календарната 2017 година.

Съгласно Закона за лечебните заведения Националната здравна карта се изработва въз основа на областни здравни карти. За изработване на областната здравна карта министърът на здравеопазването назначава комисия за всяка област, която включва областния управител, по двама представители на регионалната здравна инспекция, районната здравноосигурителна каса, районната колегия на Българския лекарски съюз, по един представител на районната колегия на Българския зъболекарски съюз, регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и на представителните организации за защита правата на пациентите, както и по един представител на всяка община. Председател на комисията за всяка област е съответният областен управител.

Дневният ред на редовната декемврийска сесия на ОбС-Плевен днес включва общо 27 точки, след като в началото на заседанието бяха приети три допълнителни точки към първоначално предложените за обсъждане 24. Заседанието започна с поздравление към всички съветници от председателя на ОбС – Плевен Мартин Митев по повод Коледните и Новогодишни празници!