Новини

Стартира процедура за възлагане на обществен превоз за три междуселищни автобусни линии

Решение за организиране и провеждане на процедура за възлагане на обществен превоз на пътници, съгласно утвърдени маршрутни разписания за три междуселищни автобусни линии, прие Общинският съвет на Плевен. Линии са Плевен – Славяново, Плевен – Къртожабене и Плевен – Гривица.

Съгласно разпоредбите на чл.16, ал.6 от Наредба №2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от Министерство на транспорта и съобщенията, най-късно 6 месеца преди изтичане срока на договор за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, кметът на общината възложител уведомява органа, който е утвърдил съответното маршрутно разписание. В Общински съвет – Плевен уведомлението за посочените три междуселищни автобусни линии е постъпило на 21.11.2017 г. и на 27.11.2017 г. е било обсъдено на заседание на Постоянна комисия по „Стопанска политика и транспорт“, информира председателят на местния парламент Мартин Митев. Разяснено бе също така, че превозите се възлагат след проведена процедура по Закона за обществените поръчки и в съответствие с регламент на Европейския парламент и на Съвета, относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт. Съгласно разпоредбите на Наредба №2, възлагането е от компетентността на общинския съвет, като няма предвидена пряка делегация за възлагането на тези правомощия.

На основанието на всичко това и с оглед необходимостта от своевременно осигуряване на транспортно обслужване на населението на общината, Общинският съвет гласува да стартира процедура за възлагане на обществен превоз на пътници, съгласно утвърдени маршрутни разписания за трите междуселищни автобусни линии.