Новини

Тръстеник приключи с интегрирания воден цикъл

В град Тръстеник днес официално бе сложен край на строителството по съвместния проект „Интегриран воден цикъл Плевен-Долна Митрополия“ – първият и все още единствен партньорски проект между две общини в страната. Той се осъществява по оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Церемонията се състоя пред градското читалище, където отец Стефан освети обекта, а лентата за откриването му прерязаха Поля Цоновска, кмет на Община Долна Митрополия и Стефан Милев, заместник-кмет на община Плевен. Конкретното строителство в Тръстеник продължи от 1 септември 2017 година до 19 януари тази година, когато Националният строителен контрол издава разрешение за ползването на обекта.

От всички 117 млн. лева по проекта за двете общини Тръстеник употреби малко над 27 млн. лева, като 24 560 00 лева от тях са безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз и българското правителство, а около 2 760 000 лева е собственият принос на Община Долна Митрополия. За тези пари са изградени близо 32 км водопроводна мрежа, над 32 км второстепенна канализационна мрежа, близо 2 км дъждовна канализация, над 6,5 км отвеждащ колектор и канализационна помпена станция.

Проектът „Интегриран воден цикъл Плевен-Долна Митрополия“ продължава да се изпълнява в плевенските села Ясен и Буковлък.

Свилен Димитров