Новини

Клетва положиха български граждани без военна подготовка

Днес на строевия плац във военно формирование 22160 – Плевен се проведе ритуал по полагане на военна клетва на български граждани без военна подготовка – курсисти по чл. 59 от Закона за резерва на Въоръжените сили на Република България. Гости на тържеството бяха полковник Спас Спасов – началник на отдел в Централно военно окръжие – София, подполковник Иван Иванов – началник на военно окръжие Плевен, подполковник Пламен Горанов – командир на военно формирование 42800 –Плевен, Стойчо Русев – представител на ТД ДАНС – Плевен, Спасимир Горанов – началник отдел ”Отбранителна и мобилизационна подготовка” в Областната управа и инженер Васил Василев – началник отдел „Отбранителна и мобилизационна подготовка” в Община Плевен.

Слово след полагане на военна клетва към курсистите произнесе полковник Николай Бешев – началник на гарнизон Плевен.

Той поздрави курсистите и подчерта значението на военната клетва за всеки български гражданин. Поздравления бяха поднесени и от името на Началника на централното военно окръжие София. От 20 ноември до 15 декември 2017 г. беше организиран и проведен курс по начална военна подготовка съгласно утвърдена програма. Преминати са основните войскови дисциплини – тактическа подготовка, огнева подготовка, строева подготовка и физическа подготовка. Обучението завърши с полагане на изпити по основните дисциплини, и на успешно завършилите курсисти е издадено удостоверение за завършване на подготовката и възпоменателни значки от името на Министъра на отбраната. Общо 54 души положиха военна клетва , от които 15 са жени. От жените три са с висше образование и четири са със средно. Момчетата и момичетата са с интересни професии – програмисти, учители по история, готвачи и завършили международна политика и сигурност. Те ще бъдат зачислени в запаса от военните окръжия по местоживеене. Клетвата завърши с преминаване на блоковете в тържествен марш под звуците на Представителния духов оркестъра на Сухопътните войски.