Новини

Общинският съвет отложи предложението за училището в Беглеж за следваща сесия

След едночасов дебат Общинският съвет на Плевен  реши да отложи за следваща сесия предложението за закриване на ОУ „Васил Левски” – Беглеж.  Предложението за закриване на училището се налага, заради факта, че през учебната 2017/2018 година в селото се обучават 34 ученици и 8 деца в подготвителна полудневна група. Справка от отдел „Гражданска регистрация“ показва, че броят на малчуганите в Беглеж не отговаря на изискванията по нормативни документи за сформирането на паралелка в първи клас през предстоящите учебни години. Не е достигнат минимумът и за формиране на самостоятелни паралелки в V – VII клас, което налага съществуването на слети и маломерни паралелки и води след себе си сериозно дофинансиране. Предложението при тази ситуация е ОУ „Васил Левски“ – Беглеж да бъде закрито, считано от учебната 2018/2019 г., а учениците – насочени към ОУ „Антон Страшимиров“ – Бохот.

По време на заседанието в залата присъстваха и кметът на Беглеж Георги Данов, Румяна Цанкова – упълномощен представител на Обществения съвет при кметство Беглеж и Калинка Борисова – директор на ОУ „Васил Левски“ в селото. „Нашето училище съществува от 180 години. Да, днес децата ни настина са малко, но бих желала да дойдете на място и да чуете мнението и на родителите. Тези деца, които сега учат в Беглеж, няма да отидат никъде другаде да учат. Те просто ще останат на улицата“, обърна се към общинските съветници Борисова.

Становища в защита на ОУ „Васил Левски“ до Общинския съвет са внесли още близките на Гена Димитрова, Обществен съвет при кметство Беглеж и кметът Георги Данов.

След поредицата изказвания в залата бе направено предложение за прекратяване на дебатите, след което Общинският съвет реши предложението за училището в Беглеж да бъде отложено за следващо заседание.