Новини

Всички постоянни комисии в ОбС – Плевен обсъждат предложенията за промени в наредбата за почетните символи, знаци и отличия

Всичките 10 постоянни комисии към Общински съвет – Плевен ще обсъждат през октомври предложенията, постъпили във връзка с проекта за промени в Наредба №11 за символите, почетните знаци и отличията на община Плевен. Проектът за нова Наредба №11 бе разгледан първоначално на редовно заседание на Общинския съвет през май тази година, но тогава съветниците гласуваха обсъждането да бъде отложено. За предстоящото заседание в деловодството на ОбС има постъпили две предложения във връзка с нормативния документ – предложение от на ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност“ с председател Петя Василева и предложение от Националното сдружение на сватбените услуги и агенти за допълнения и корекции в наредбата за празниците, символите, званията и отличията.

В Предложението от ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност“ се посочва, че очакваните резултати от приемане на нова Наредба за символите, почетните знаци и отличията на Община Плевен са преодоляване недостатъците, констатирани в практиката по прилагане на действащата наредба. В самия текст, предложен от Комисията, са посочени и конкретните промени в текстовете.

С конкретни предложения за промени в Наредбата излизат и от Националното сдружение на сватбените услуги и агенти. „Като Сдружение, чиито членове професионално се занимават с организирането на специални събития, в т.ч. културни, лични, организационни, както и със спецификата на тяхното съдържание и форма, бихме искали да предложим на Вашето внимание допълнения и корекции в проекта за Наредба № 11“, посочват от Сдружението. В текста се казва още, че Управителният съвет на Сдружението се е запознал с предложения проект, в резултат на което биха искали да споделят някои свои виждания за промени. „Смятаме, че предложеният проект може да стане още по-пълен и актуален със следните предложения, които предлагаме на Вашето внимание“, се казва в предложението.

Предложението за приемане на нова Наредба №11 за символите, почетните знаци и отличията на община Плевен е трета точка в предварителния дневен ред на предстоящото редовно заседание на Общински съвет – Плевен, насрочено за 26 октомври.