Новини

Планът за приходи от местни налози е изпълнен на 78 % за деветмесечието

Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен отчита към 30 септември 2017 г. постъпления от администрирането на местни данъци и такси в размер на 18 307 000 лв. Изпълнението на плана за приходи по основните видове данъци и такса битови отпадъци към края на месец септември е, както следва:

-Данък върху недвижимите имоти – 86 %;

-Данък върху превозните средства – 87 %;

-Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин – 54 %;

-Такса битови отпадъци – 80 %.

Изпълнението на плана за приходи от местни налози към 30 септември възлиза общо на 78 %.

От Дирекцията напомнят, че на 31 октомври изтича срокът за заплащане на втора вноска за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2017 година. Дължимите суми могат да бъдат заплатени на каса в Дирекцията, по банков път или чрез Интернет през сайта на Община Плевен.

Информация за сметките и кодовете за плащане клиентите могат да намерят на адрес www.pleven.bg, секция „Местни данъци и такси”, подсекция „Актуално”.

Работното време на Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” за плащания в брой или чрез ПОС терминал е от 8.30 ч. до 16.30 ч. без прекъсване. Плащанията се извършват на гишета от 1 до 6 в Салона за обслужване на клиенти в сградата на дирекцията на ул. „П. Р. Славейков” № 21.

Считано от 1 ноември, на непогасените задължения ще се начислява лихва за просрочие в размер на основния лихвен процент плюс 10 пункта наказателна лихва.