Новини

Дневният ред на предстоящата сесия включва 45 точки

Редовната сесия на Общински съвет – Плевен ще се проведе на 26 октомври (четвъртък) от 9 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова ”. Предварителният дневен ред е от 45 точки. Ще бъдат разгледани предложения относно приемане на нова Наредба № 11 за символите, почетните знаци и отличията на Община Плевен и на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 33 за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на община Плевен. Ще бъде обсъдено изменение на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Център за работа с деца – Плевен. Внесено е предложение за прекратяване на дейността и ликвидация на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Плевен” ЕООД. Съветниците ще разгледат предложение относно освобождаване от длъжност управителя на „Диагностично- консултативен център ІІІ – Плевен” ЕООД и избиране на нов управител на дружеството. Кметът Георг Спартански внася предложение  за увеличаване капитала на „Тибор” ЕАД и свързаното с това изменение на Устава на дружеството, както и за избор на член на Съвета на директорите. Ще бъде гласувано предложение за закриване на ОУ „Васил Левски”, с. Беглеж.