Новини

Общинският съвет измени решението за кредит на Общината за ремонтите на пл. „Свободата“ и Автогарата

С 30 гласа “за“ и 10 „въздържал се“ Общинският съвет на Плевен измени решението си за кредита на Общината за основен ремонт на пл. „Свободата” и пешеходната ул. „Васил Левски” от пл. „Свободата” до пл. „Стефан Стамболов” и на Автогара Плевен. Решението за финансиране на проектите бе прието първоначално през декември 2018 г., след което заради преизчисления на суми за ремонти бяха гласувани промени в декемврийското заседание 2019 г. Последва вето от областния управител на Област Плевен с мотив, че след като предмет на новото решение е поемане и на дълг, е необходимо и ново обществено обсъждане. Това доведе до преразглеждане на точката в извънредно заседание през януари тази година и ново обществено обсъждане по заема на 27 януари.

След дебат по предложението днес Общински съвет – Плевен, даде съгласие Общината да обезпечи финансирането на проектите чрез поемане на дългосрочен дълг под формата на /заем/ кредит от „Регионален фонд за градско развитие“ АД и „Експресбанк“ АД – съфинансираща институция, в максимален размер на не повече от 4 845 000 лв. За изпълнение на посочените обекти ще бъде осигурен и собствен финансов принос от бюджета на Община Плевен в размер до 564 860 лв.

В останалата си част решението от декември 2018 г. на Общинския съвет остава без промяна.