Новини

Намалява броят на първолаците в областта

Броят на записаните ученици в първи клас за учебната 2017/2018 година е 2 202. Те ще се обучават в общо 125 паралелки, подадени с данни за училищния план-прием, утвърден със заповед на директорите на училищата за предстоящата учебна година, съобщават от Регионалното управление на образованието в Плевен.   И през тази година има слети паралелки в някои от населените места, предвид по-малък брой ученици, записани за първи клас.

Към настоящия момент по мотивирани предложения на директорите на училищата, за  Плевен е разрешен прием на ученици в първи клас над нормативните изисквания в 3 училища. Причините за надвишаване на норматива са свързани с прием на близнаци и тризнаци. По данни от училищата, за учебната 2016/2017 година в първи клас са  записани 2 285 ученика в 122 паралелки – самостоятелни и слети.

За учениците в първи клас също се наблюдава тенденция за намаляване броя на учениците за новата учебна година, но разликата спрямо предходната учебна година не е съществена. Приема за учебната 2017/2018 година е нормативно регулиран, осъществен е контрол за спазване на нормативната уредба, създадени са условия за обхват на всички ученици на територията на Плевенска област, подлежащи за прием в първи клас.