Община Плевен подлага на обществено обсъждане намерение за вземане на кредит

Покана за публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг публикува Община Плевен. Поканени са местната общност и всички обществени организации и юридически лица от oбщината.